Zur Navigation springenZum Content springen
 

Logo INTERREG IIIC

Ucząc się wspólnie jeden od drugiego na poziomie europejskim

INTERREG IIIC Dorsten - Rybnik - Lievin

Fakt, iż wewnątrz Unii Europejskiej współpraca gospodarcza ma miejsce widzimy doskonale na przykładzie sektora prywatnego. Ale fakt, iż europejskie Miasta nie tylko bratają się i świętują, ale również rozwiązują wspólne problemy gospodarcze związane ze zmianami w strukturze przemysłu, nie jest już powszechnie znany. INTERREG IIIC jest programem Unii Europejskiej wzmacniającym politykę spójności społecznej i ekonomicznej, w którym Miasta Dorsten, Rybnik i Lievin współpracują w projekcie dotyczącym rewitalizacji terenów pogórniczych w celu zmiany ich oblicza.

Partnerzy projektu:

1. Dorsten, Północna Nadrenia - Westfalia, Niemcy - Partner wiodący projektu

Altes Rathaus in DorstenŚredniej wielkości miasto Dorsten (www.dorsten.de) leży przy północnej granicy Zagłębia Ruhry i od prawie 100 lat jest miastem górniczym. Proces restrukturyzacji górnictwa, którego zwięczeniem było zamknięcie ostatniej kopalni w 2001 r. spowodował powstanie ok. 100 ha nieużytków i utratę ok. 3000 miejsc pracy. W celu koordynacji wszystkich działań i planów związanych z rewitalizacją byłych terenów górniczych Miasto Dorsten wraz z właścicielem terenów tj. "Montangrundstücksgesellschaft mbH" (MGG) założyli wspólnie na początku 2002 r. "Projektgesellschaft Fürst Leopold mbH".

Spółka "WinDor GmbH" zajmująca się promocją gospodarczą jest natomiast powołana w celu poprawy warunków w zakresie społecznym i gospodarczym poprzez różnego rodzaju usługi i inwestycje. Dodatkowym jej zadaniem jest rozwój i promocja nieruchomości poprzemysłowych.

INTERREG-Kontakt:

Hier sehen Sie das Wappen der Stadt Dorsten.

Anke Borg, Stadt Dorsten
Tel.: 0049-(0)2362-663331
Fax: 0049-(0)2362-665701
Email: anke.borg@dorsten.de

 

Hier sehen Sie das Wappen der Stadt Dorsten.

Ludwig Küpers, Stadt Dorsten
Tel.: 0049-(0)2362-663010
Fax: 0049-(0)2362-665701
Email: ludwig.kuepers@dorsten.de

2. Rybnik, Województwo Śląskie, Polska

Markplatz in Rybnik, Polska

Stosunkowo duże Miasto Rybnik (www.rybnik.pl) leży w południowo - zachodniej części Górnego Śląska i jest miastem związanym z górnictwem od ponad 200 lat. W 1990 r. rozpoczęła się restrukturyzacja przemysłu górniczego, która była pochodną zmian politycznych i gospodarczych jakie nastąpiły w kraju. Podczas całego dotychczasowego procesu restrukturyzacji zamknięto na Górnym Śląsku ok. 30 kopalń, a sam Rybnik stracił ok. 5000 miejsc pracy.

Za zagospodarowanie terenów pogórniczych są odpowiedzialne same przedsiębiorstwa górnicze oraz wyspecjalizowana Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., które praktycznie w 100 % należą do Skarbu Państwa. Miasto ma w tym zakresie ograniczone kompetencje do działania. Z powodu ograniczeń budżetowych odpowiedzialni za zagospodarowanie wykonują często tylko najpotrzebniejsze prace zabezpieczające, które nie obejmują przygotowania terenów na potrzeby przyszłych inwestorów.

INTERREG-Kontakt:

Wappen Bartek Kozieł, City Hall of Rybnik
Tel.: 0048-(32)-4223011
Fax: 0048-(32)-4224124
Email: gospodarka@um.rybnik.pl

3. Lievin, Nord-Pas de Calais, Francja

Lievin, Nord-Pas de Calais, FrancjaNiewielkie miasteczko Lievin (www.ville-lievin.fr) leży na północy regionu Nord-Pas de Calais i od ponad 100 lat jest związane z górnictwem. Restrukturyzacja tego przemysłu rozpoczęła się tu w latach 60 XX w, a pomiędzy 1960 a 1980 rokiem zostało zamknięte 60 z 67 kopalni. W Lievin ostatnią kopalnię zamknięto już w 1974 r. po jednej z katastrof. W mieście znajduje się ok. 300 ha nieużytków pogórniczych, a restrukturyzacja pociągnęła za sobą utratę ok. 5000 miejsc pracy. Za proces zagospodarowania terenów pogórniczych w regionie jest odpowiedzialne m.in. stowarzyszenie ACOM France, a większość terenów ma już nowe zastosowanie. Oczekuje się jednak większej dywersyfikacji jeśli chodzi o ich gospodarcze wykorzystanie.

INTERREG-Kontakt:

Wappen Samia Gaci, Centre Administratif
Tel.: 0033-(0)321749820
Fax: 0033-(0)321749820
Email: s.gaci@ville-lievin.fr
Logo   Logo